Offers

Demands

Companies

Descriptions

Search

 
Level III   
(01-97) 0: Home  
(84-85) 0:MACHINES, TOESTELLEN EN ELEKTROTECHNISCH MATERIEEL, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN  
 (84) I:KERNREACTOREN, STOOMKETELS, MACHINES, TOESTELLEN EN MECHANISCHE WERKTUIGEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN 
  (8412) II:Motoren en krachtmachines (m.u.v. stoomturbines en andere dampturbines, zuigermotoren, waterturbines, waterraderen ""waterwielen"", gasturbines en elektromotoren) 
   (841280) III:motoren en krachtmachines (m.u.v. stoomturbines en andere dampturbines, zuigermotoren, waterturbines en waterraderen ""waterwielen"", gasturbines, straalmotoren ""reactiemoteren"", hydraulische motoren, hydraulische krachtmachines, pneumatische motoren,pneumatische krachtmachines en elektromotoren)(0,0,1)
     (84128010) IV:stoommachines en krachtwerktuigen voor andere dampen (m.u.v. stoomketels ""stoomgeneratoren"" en stoomturbines en andere dampturbines)(0,0,0)
     (84128091) IV:motoren en krachtmachines voor burgerluchtvaartuigen (m.u.v. zuigermotoren, gasturbines, straalmotoren ""reactiemotoren"", hydraulische motoren, hydraulische krachtmachines, pneumatische motoren, pneumatische krachtmachines en elektromotoren)(0,0,0)
     (84128099) IV:motoren en krachtmachines (m.u.v. die voor burgerluchtvaartuigen bedoeld bij onderverdeling 8412.80.91 en m.u.v. stoomturbines en andere dampturbines, zuigermotoren, waterturbines en waterraderen ""waterwielen"", gasturbines, straalmotoren ""reactiemoteren"", hydraulische motoren, hydraulische krachtmachines, pneumatische motoren, pneumatische krachtmachines, stoommachines en krachtwerktuigen voor andere dampen en elektromotoren)(0,0,1)

© Copyright Commercial Place
1997-2001