Offers

Demands

Companies

Descriptions

Search

 
Level I   
(01-97) 0: Home  
(84-85) 0:MACHINES, TOESTELLEN EN ELEKTROTECHNISCH MATERIEEL, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN  
 (84) I:KERNREACTOREN, STOOMKETELS, MACHINES, TOESTELLEN EN MECHANISCHE WERKTUIGEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN(814,39,143)
   (8401) II:Kernreactoren; niet-bestraalde splijtstofelementen ""patronen"" voor kernreactoren; machines en apparaten voor isotopenscheiding(0,0,0)
   (8402) II:Stoomketels ""stoomgeneratoren""; ketels voor oververhit water (m.u.v. ketels voor centrale verwarming die zowel heet water als lagedrukstoom kunnen produceren)(6,0,1)
   (8403) II:Niet-elektrische ketels voor centrale verwarming (m.u.v. stoomketels en van ketels voor oververhit water als bedoeld bij post 8402)(0,1,1)
   (8404) II:Hulptoestellen voor ketels bedoeld bij post 8402 of 8403 ""b.v. voorwarmers ""economisers"", oververhitters, roetblazers, terugvoerinrichtingen voor vliegas""; condensors voor stoommachines(0,0,0)
   (8405) II:Generatoren voor watergas of voor luchtgas, ook indien met bijbehorende zuiveringstoestellen; acetyleenontwikkelaars e.d. gasgeneratoren werkend met water, ook indien met bijbehorende zuiveringstoestellen (m.u.v. cokesovens, elektrolytisch werkende gasgeneratoren en acetyleenlampen)(0,0,0)
   (8406) II:Stoomturbines en andere dampturbines(0,0,0)
   (8407) II:Zuigermotoren met vonkontsteking, incl. wankelmotoren(52,0,1)
   (8408) II:Zuigermotoren met zelfontsteking ""diesel en semi-dieselmotoren""(4,0,2)
   (8409) II:Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor zuigermotoren, n.e.g.(5,0,1)
   (8410) II:Waterturbines, waterraderen ""waterwielen"" en regulators daarvoor (m.u.v. hydraulische motoren en hydraulische krachtmachines bedoeld bij post 8412)(1,0,1)
   (8411) II:Turbinestraalmotoren; schroefturbines en andere gasturbines(1,0,1)
   (8412) II:Motoren en krachtmachines (m.u.v. stoomturbines en andere dampturbines, zuigermotoren, waterturbines, waterraderen ""waterwielen"", gasturbines en elektromotoren)(0,0,1)
   (8413) II:Pompen voor vloeistoffen, ook indien voorzien van een meettoestel (m.u.v. die van keramische stoffen en m.u.v. medische afzuigpompen voor het afzuigen van secreten en medische pompen die in de hand worden gehouden of op andere wijze worden gedragen, danwel worden geïmplanteerd); elevatoren voor vloeistoffen(173,16,5)
   (8414) II:Luchtpompen, vacuümpompen (m.u.v. emulsiepompen, pneumatische elevatoren en dwarstransporteurs), compressoren voor lucht of voor andere gassen, alsmede ventilatoren; damp- of wasemafzuigkappen met ingebouwde ventilator, ook indien met filter(13,0,4)
   (8415) II:Machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruimten, bestaande uit een door een motor aangedreven ventilator en elementen voor het wijzigen van de temperatuur en de vochtigheid van de lucht, incl. die waarmee het onmogelijk is de vochtigheid van de lucht afzonderlijk te regelen(1,0,1)
   (8416) II:Branders voor het stoken van vuurhaarden met vloeibare brandstof, met verpoederde vaste brandstof of met gas; automatische stookinrichtingen, alsmede daarvoor bestemde werp- en schroefstokers, mechanische roosters, mechanische toestellen voor het verwijderen van as e.d. inrichtingen(44,0,1)
   (8417) II:Niet-elektrische industriële ovens en niet-elektrische ovens voor laboratoria, incl. ovens voor verbranding van afval (m.u.v. droogovens en ovens voor het kraken van petroleum)(2,0,2)
   (8418) II:Koelkasten, vrieskasten en andere machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek, ook indien elektrisch werkend; warmtepompen (m.u.v. klimaatregelingstoestellen bedoeld bij post 8415)(3,0,1)
   (8419) II:Toestellen, apparaten en inrichtingen, ook indien elektrisch verhit, voor de behandeling van stoffen volgens werkwijzen waarbij temperatuurverandering nodig is, zoals verwarmen, koken, branden, roosten, distilleren, rectificeren, steriliseren, pasteuriseren, stomen, drogen, uitdampen, verdampen, condenseren of afkoelen (m.u.v. toestellen en apparaten voor huishoudelijk gebruik); niet-elektrische geisers ""doorstroomtoestellen"" en andere niet-elektrische heetwatertoestellen ""voorraadtoestellen of boile(10,0,4)
   (8420) II:Kalanders en walsmachines (m.u.v. die voor metalen of voor glas), alsmede cilinders daarvoor(8,0,1)
   (8421) II:Centrifuges, incl. centrifugaaldrogers (m.u.v. die voor isotopenscheiding); toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen of van gassen (m.u.v. kunstnieren)(37,0,2)
   (8422) II:Machines voor het afwassen van vaatwerk; machines en toestellen voor het reinigen of het drogen van flessen en andere bergingsmiddelen; machines en toestellen voor het vullen, sluiten of etiketteren van flessen, van bussen, van zakken of van andere bergingsmiddelen; machines en toestellen voor het capsuleren van flessen, van potten, van tubes en van dergelijke bergingsmiddelen; andere verpakkingsmachines, incl. krimpverpakkingsmachines en -toestellen; toestellen voor het persen van koolzuur in dranken;(4,1,1)
   (8423) II:Weegtoestellen en weeginrichtingen, incl. tel- en controletoestellen waarvan de werking op weging berust (m.u.v. precisiebalansen met een gevoeligheid van <= 5 cg); gewichten voor weegtoestellen van alle soorten(3,1,9)
   (8424) II:Mechanische toestellen, ook indien voor handkracht, voor het spuiten, verspreiden of verstuiven van vloeistoffen of van poeder, n.e.g.; blusapparaten, ook indien gevuld (m.u.v. brandblusbommen); spuitpistolen e.d. toestellen (m.u.v. elektrische machines, apparaten en toestellen voor het warm verspuiten van metaal of van gesinterde metaalcarbiden bedoeld bij post 8515); zandstraaltoestellen, stoomstraaltoestellen e.d. straaltoestellen, n.e.g.(10,1,1)
   (8425) II:Takels; lieren ""windassen"" en kaapstanders; dommekrachten en vijzels(44,0,1)
   (8426) II:Dirkkranen; hijskranen, incl. vervoerkabels (m.u.v. kraanauto`s en kraanwagens voor spoorwegen); hefportalen, portaalwagens en transportwagens met kraan(1,0,1)
   (8427) II:Vorkheftrucks en andere transportwagentjes met hef- of hanteerinrichting (m.u.v. portaalwagens en transportwagens met kraan)(0,0,0)
   (8428) II:Hef-, hijs-, laad- en losmachines en -toestellen, alsmede machines en toestellen voor het hanteren van goederen ""b.v. liften, roltrappen, transportbanden, kabelbanen"" (m.u.v. takels, lieren ""windassen"" en kaapstanders, dommekrachten en vijzels, kranen van alle soorten, verrijdbare hefportalen, transportwagens met kraan, vorkheftrucks en andere transportwagentjes met hef- of hanteerinrichting)(6,0,2)
   (8429) II:Bulldozers, angledozers, egaliseermachines, schrapers, mechanische schoppen, excavateurs ""emmergravers"", laadschoppen, wegwalsen, schapepootwalsen en andere bodemverdichtingsmachines, met eigen beweegkracht(10,0,1)
   (8430) II:Machines en toestellen voor het afgraven, egaliseren, schrapen, delven, aanstampen of boren van of in grond, mineralen of ertsen; heimachines en machines voor het uittrekken van heipalen; sneeuwruimers (m.u.v. die welke op spoorwegwagons of op automobielchassis of op vrachtauto`s zijn gemonteerd, machines met eigen beweegkracht bedoeld bij post 8429, hef-, hijs-, laad- en losmachines en toestellen bedoeld bij de posten 8425 tm 8428 en handgereedschapswerktuigen)(6,0,2)
   (8431) II:Delen waarvan kan worden onderkend dat ze uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines of toestellen bedoeld bij de posten 8425 tot en met 8430, n.e.g.(9,0,1)
   (8432) II:Machines, toestellen en werktuigen, voor land-, tuin- of bosbouw, voor de voorbereiding, bewerking of bebouwing van de bodem (m.u.v. toestellen voor het spuiten, verspreiden of verstuiven van vloeistoffen of van poeder); rollers voor gras en sportvelden(9,0,1)
   (8433) II:Machines, toestellen en werktuigen voor het oogsten of voor het dorsen van landbouwproducten, incl. stro- en veevoederpersen; gazon- en andere grasmaaimachines; machines voor het reinigen of sorteren van eieren, vruchten of andere landbouwproducten (m.u.v. machines voor het reinigen of sorteren van zaag, graan of gedroogde peulgroenten bedoeld bij onderverdeling 8437)(27,1,2)
   (8434) II:Melkmachines en machines en toestellen voor zuivelbedrijven (m.u.v. koelapparaten en inrichtingen om welk een warmtebehandeling te laten ondergaan, melkontromers, centrifugale reinigers, filters en filterpersen)(0,0,1)
   (8435) II:Persen, molens, machines e.d. toestellen voor het bereiden van wijn, van appeldrank, van vruchtensap of van dergelijke dranken (m.u.v. machines en toestellen voor het behandelen van deze dranken, incl. centrifuges, filterpersen en andere filterapparatenen apparaten voor huishoudelijk gebruik)(0,0,0)
   (8436) II:Machines en toestellen, n.e.g., voor de landbouw, de tuinbouw, de bosbouw, de pluimveeteelt of de bijenteelt, kiemkasten met mechanische of met thermische uitrusting, alsmede broedmachines en kunstmoeders voor de pluimveeteelt(10,0,1)
   (8437) II:Machines voor het reinigen of sorteren van zaad, graan of gedroogde peulgroenten, machines en toestellen voor de meelindustrie of voor de behandeling van graan en van gedroogde peulgroenten (m.u.v. machines en toestellen die in het boerenbedrijf worden gebruikt, inrichtingen voor het warm behandelen van producten, centrifugaaldrogers en luchtfilters)(24,0,1)
   (8438) II:Machines en toestellen, genoemd noch begrepen onder andere posten van hoofdstuk 84, voor de industriële bereiding of vervaardiging van voedingsmiddelen of dranken (m.u.v. machines en toestellen voor de extractie of de bereiding van dierlijke of van vaste plantaardige vetten of oliën)(5,1,1)
   (8439) II:Machines en toestellen voor het vervaardigen van pulp, van cellulosehoudende vezelstoffen of voor het vervaardigen of afwerken van papier of karton (m.u.v. autoclaven, kooktoestellen, droogmachines en andere verwarmingstoestellen en kalanders)(5,0,1)
   (8440) II:Machines en toestellen voor het innaaien of voor het inbinden van boeken, incl. naaimachines voor het boekbindersbedrijf (m.u.v. machines en toestellen voor de bewerking van papierstoffen, van papier of van karton bedoeld bij post 8441, algemeen bruikbare persen, machines en toestellen voor het drukken bedoeld bij post 8443 alsmede hulptoestellen daarvoor)(0,0,0)
   (8441) II:Machines en toestellen voor de bewerking van papierstof, van papier of van karton, incl. snijmachines van alle soorten; delen daarvan(34,1,2)
   (8442) II:Machines, toestellen en uitrustingsstukken (m.u.v. gereedschapswerktuigen bedoeld bij de posten 8456 tot en met 8465) voor het lettergieten of het letterzetten, dan wel voor het maken van cliché`s, drukplaten, drukcilinders e.d.; drukletters, cliché`s, drukplaten, drukcilinders e.d.; lithografische stenen, blokken, platen en cilinders, geprepareerd voor het drukken ""b.v. geslepen, gekorreld, gepolijst""(7,0,2)
   (8443) II:Machines en toestellen voor het drukken, incl. inktstraaldrukkers (m.u.v. hectografen, stencilmachines, adresseermachines en andere kantoormachines en -toestellen voor het drukken, bedoeld bij de posten 8469 t/m 8472); hulptoestellen voor het drukken, voor het inleggen, hanteren of verder bewerken van vellen of van banden papier; delen daarvan(3,2,1)
   (8444) II:machines voor het spinnen ""extruderen"", het rekken, het textureren of het snijden van synthetische of kunstmatige textielstoffen(0,0,0)
   (8445) II:Machines voor het bereiden van spinvezels; machines voor het spinnen, doubleren of twijnen en andere machines en toestellen voor de vervaardiging van textielgarens (m.u.v. machines bedoeld bij post 8444); machines voor het spoelen, het opwinden ""incl. inslagspoelmachines"" of het afhaspelen van textielstoffen ""garen, draad, bindgaren e.d."" en machines voor het voorbereiden van textielgaren om te worden verwerkt op de machines bedoeld bij post 8446 of 8447(1,0,1)
   (8446) II:Weefgetouwen(5,0,2)
   (8447) II:Breimachines, naaibreimachines ""stitch-bonding-machines"", guipeermachines, machines voor de vervaardiging van tule, van kant, van borduurwerk, van assementwerk, van vlechtwerk of van filetweefsel, alsmede machines voor tuften (m.u.v. zoomstikmachines)(7,0,1)
   (8448) II:Hulpmachines en hulptoestellen voor de machines bedoeld bij de posten 8444, 8445, 8446 en 8447 ""b.v. dobby`s of schaftmechanismen, jacquardmechanismen, ketting- en inslagwachters, wisselmechanismen voor schietspoelen""; delen en toebehoren waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines bedoeld bij deze post of bij de posten 8444, 8445, 8446 en 8447 ""b.v. spillen, vleugels, kaardbeslag, kammen, spindoppen, schietspoelen, hevels en schachten, valnaalden e(1,0,1)
   (8449) II:machines en toestellen voor de vervaardiging of voor de afwerking van vilt of van gebonden textielvlies, zowel aan het stuk als in bepaalde vormen, incl. machines en toestellen voor de vervaardiging van vilthoeden; hoedvormen; delen daarvan (m.u.v. machines voor het bereiden van de vezels voor het vervilten en m.u.v. kalanders)(0,0,0)
   (8450) II:Wasmachines voor wasgoed, ook indien met drooginrichting; delen daarvan(0,1,0)
   (8451) II:Machines en toestellen (m.u.v. die bedoeld bij post 8450) voor het wassen, reinigen, wringen, drogen, strijken, persen ""incl. fixeerpersen"", bleken, verven, appreteren, afwerken, bestrijken of impregneren van garens, weefsels of textielwaren, alsmede machines voor het opbrengen van deklagen op weefsels of op andere onderlagen die worden gebruikt bij de vervaardiging van vloerbedekkingen zoals linoleum; machines voor het oprollen, het afrollen, het vouwen, het snijden of het kartelen van weefsels(14,0,1)
   (8452) II:Naaimachines (m.u.v. die voor het boekbindersbedrijf bedoeld bij post 8440); meubelen, onderstellen en kappen, speciaal ontworpen voor naaimachines; naalden voor naaimachines; delen daarvan(9,0,2)
   (8453) II:Machines en toestellen voor het bereiden of het bewerken van huiden, vellen of leder of voor het vervaardigen of het herstellen van schoeisel of andere lederwaren (m.u.v. droogtoestellen, spuitpistolen, machines voor het ontharen van varkens, naaimachesen persen voor algemeen gebruik)(6,0,1)
   (8454) II:Convertors, gietpannen, gietvormen voor ingots ""blokvormen"", alsmede gietmachines, voor ijzer- of staalfabrieken en voor gieterijen (m.u.v. machines voor het sinteren onder druk van metaalpoeders)(1,0,2)
   (8455) II:Walsstoelen voor metalen en rollen daarvoor; delen daarvan(2,0,1)
   (8456) II:Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van ongeacht welke stof, waarbij materiaal wordt weggenomen, met behulp van laser- of andere licht- of fotonenstralen, van ultrasone trillingen, van elektro-erosie ""vonkerosie"", van elektrochemische procédés, van elektronenstralen, van ionenstralen of van plasmastralen (m.u.v. toestellen voor het reinigen met ultrasone trillingen, machines en toestellen voor het solderen of het lassen, ook indien geschikt voor het snijden, en machines voor onderzoek van materia(5,0,2)
   (8457) II:Bewerkingscentra, enkel-stationsbewerkingsmachines en meervoudige transferbewerkingsmachines, voor de bewerking van metalen(2,4,1)
   (8458) II:Draaibanken, incl. draaicentra, voor het verspanend bewerken van metaal(7,0,5)
   (8459) II:Machines, incl. bewerkingseenheden op slede, voor het boren, ruimen, frezen, draadsnijden of draadtappen in metaal, waarbij metaal wordt weggenomen (m.u.v. draaibanken en draaicentra bedoeld bij post 8458, machines voor het frezen, steken, schaven en slijpen van tandwielen, bedoeld bij post 8461, en handgereedschappen)(2,0,1)
   (8460) II:Machines voor het afbramen, slijpen, lappen, polijsten, afslijpen, honen of op andere wijze afwerken van metalen, metaalcarbiden of cermets, met behulp van slijpmiddelen ""slijpstelen, slijpschijven, hoonstenen"" of polijstschijven (m.u.v. machines voorhet frezen, steken, schaven en slijpen of afwerken van tandwielen bedoeld bij post 8461 en m.u.v. handgereedschappen)(4,0,1)
   (8461) II:Schaafbanken, sterke-armschaafbanken, steekbanken, trekfreesbanken, machines voor het frezen, steken, schaven, slijpen of afwerken van tandwielen, zaagmachines, afsteekbanken en andere machines voor het verspanend bewerken van metaal, gesinterde metaalcarbiden of cermets, n.e.g.(8,0,8)
   (8462) II:Machines, incl. persen, voor het smeden, het stampen of het hameren van metaal; machines, incl. persen, voor het buigen, het vouwen, het strekken, het vlakken, het afknippen, het ponsen of het inkepen van metaal; persen voor het bewerken van metaal of van metaalcarbiden (m.u.v. de machines bedoeld bij de posten 8456 tot en met 8461)(21,0,1)
   (8463) II:Gereedschapswerktuigen voor het niet-verspanend bewerken van metaal, gesinterde metaalcarbiden of cermets (m.u.v. machines voor het smeden, het buigen, het vouwen, het strekken, het vlakken, het afknippen, het ponsen of het inkepen van metaal, persen enhandgereedschappen)(4,0,1)
   (8464) II:Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van steen, van keramische producten, van beton, van asbestcement en van dergelijke minerale stoffen, alsmede voor het koud bewerken van glas (m.u.v. handgereedschappen)(10,0,1)
   (8465) II:Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van hout, van kurk, van been, van geharde rubber, van geharde kunststof en van dergelijke harde stoffen, incl. machines voor het spijkeren, nieten, lijmen of op andere wijze samenvoegen(6,0,3)
   (8466) II:Delen en toebehoren waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines bedoeld bij de posten 8456 tot en met 8465, incl. werkstukhouders en gereedschaphouders, zelfopenende draadsnijkoppen, verdeelkoppen en andere speciale toestellen, voor montage of gereedschapswerktuigen, n.e.g.; gereedschaphouders voor handgereedschap van alle soorten(19,0,1)
   (8467) II:Handgereedschap dat pneumatisch, hydraulisch of door een ingebouwde niet-elektrische motor wordt aangedreven; delen daarvan(3,0,2)
   (8468) II:Machines en toestellen voor het solderen of het lassen, ook indien geschikt voor het snijden (m.u.v. die bedoeld bij post 8515); machines en toestellen voor het oppervlakteharden, werkend met gas(1,0,1)
   (8469) II:Schrijfmachines en tekstverwerkende machines (m.u.v. automatische gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor, bedoeld bij post 8471, en laser-, thermo- en elektrosensitieve drukkers)(3,0,2)
   (8470) II:Rekenmachines en machines in zakformaat ""afmetingen <= 170 mm x 100 mm x 45 mm"" voor het opslaan, het reproduceren en het tonen van gegevens, met rekenfuncties; boekhoudmachines, frankeermachines, machines voor de afgifte van kaartjes e.d. machines, met rekenmechanisme; kasregisters (m.u.v. gegevensverwerkende machines bedoeld bij post 8471 en verkoopautomaten)(1,4,0)
   (8471) II:Automatische gegevens verwerkende machines en eenheden daarvoor; magnetische en optische lezers, machines voor het in gecodeerde vorm op dragers overzetten van gegevens en machines voor het verwerken van die gegevens, n.e.g.(5,1,0)
   (8472) II:Kantoormachines en -toestellen ""b.v. hectografen, stencilmachines, adresseermachines, machines voor het automatisch afleveren van bankbiljettenn, machines voor het sorteren, het tellen of het verpakken van geld, potloodslijpmachines, perforeermachines en hechtmachines"", n.e.g.(10,0,1)
   (8473) II:Delen en toebehoren (m.u.v. koffers, hoezen e.d.), waarvan kan worden onderkend dat zij uitstluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor machines en toestellen bedoeld bij de posten 8469 tot en met 8472, n.e.g.(6,0,1)
   (8474) II:Machines en toestellen voor het sorteren, het ziften, het scheiden, het wassen, het breken, het malen, het mengen of het kneden van aarde, van steen, van ertsen of van andere vaste minerale stoffen, incl. poeders en pasta`s; machines voor het persen, het vormen of het gieten van vaste minerale brandstoffen, van keramische specie, van cement, van gips of van andere minerale stoffen in poeder- of in pastavorm; machines voor het maken van gietvormen in zand(13,0,37)
   (8475) II:Machines voor het samenstellen van elektrische of elektronsiche lampen of buizen of van flitslampen, met een omhulling van glas; machines voor het vervaardigen van of voor het warm bewerken van glas of van glaswerk (m.u.v. ovens en m.u.v. verwarmingstoestellen voor het vervaardigen van harde glasplaten ""hardglas"")(0,0,0)
   (8476) II:Verkoopautomaten ""b.v. voor postzegels, voor sigaretten, voor levensmiddelen, voor dranken"", incl. geldwisselapparaten(1,0,1)
   (8477) II:Machines en toestellen voor het bewerken van rubber of van kunststof of voor de vervaardiging van producten van deze stoffen, n.e.g. onder andere posten van dit hoofdstuk(0,1,0)
   (8478) II:Machines en toestellen voor het bewerken of het verwerken van tabak, genoemd noch begrepen onder andere posten van hoofdstuk 84(0,0,1)
   (8479) II:machines en mechanische toestellen met een eigen functie, genoemd noch begrepen onder andere posten van hoofdstuk 84(20,3,3)
   (8480) II:Vormkasten voor gieterijen; modelplaten voor gietvormen; modellen voor gietvormen; gietvormen en andere vormen voor metalen (m.u.v. gietvormen voor ingots), voor metaalcarbiden, voor glas, voor minerale stoffen, van rubber of van kunststof (m.u.v. die van grafiet of van andere koolstof, van keramische stoffen of van glas en m.u.v. matrijzen en gietvormen voor regelgietmachines bedoeld bij post 8442)(1,0,1)
   (8481) II:Kranen e.d. artikelen, incl. reduceerventielen en thermostatisch werkende kleppen, voor leidingen, voor ketels, voor reservoirs, voor bakken of voor dergelijke bergingsmiddelen(9,0,34)
   (8482) II:Kogellagers, rollagers, naaldlagers e.d. lagers (m.u.v. kogels van staal bedoeld bij post 7326)(10,0,23)
   (8483) II:Drijfwerkassen, incl. nokkenassen en krukassen, en krukken; kussenblokken en lagerschalen; getande overbrengingen en wrijvingswielen; kogellager- en rollagerassen; tandwielkasten en andere overbrengingsmechanismen voor het opvoeren, vertragen of anderszins aanpassen van de snelheid, incl. koppelomvormers; vliegwielen en riemschijven, incl. takelblokken; koppelingen en koppelingsorganen, incl. beweeglijke koppelingen zoals cardankoppelingen; delen daarvan(13,0,1)
   (8484) II:Metalloplastische pakking; stellen of assortimenten van pakkingringen en andere pakkingstukken, van verschillende samenstelling, in zakjes, in enveloppen of in dergelijke bergingsmiddelen; mechanische afdichtingen(2,0,2)
   (8485) II:Delen van machines of van toestellen, genoemd noch begrepen onder andere posten van hoofdstuk 84 (m.u.v. die welke zijn voorzien van elektrische verbindingsstukken, van elektrisch geïsoleerde delen, van spoelen, van contacten of van andere elektrotechnische delen)(2,0,1)

© Copyright Commercial Place
1997-2001